Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r. dzień 16 czerwca 2017r. jest dniem wolnym od pracy, a dzień 24 czerwca 2017r. dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Jednakże, z uwagi na fakt, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  w Kaliszu jest administracją zespoloną Powiatu i jego siedziba mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5 – tut. urząd będzie czynny, tak jak Starostwo Powiatowe w Kaliszu t.j. w dniu 16 czerwca 2017r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu informuje, iż zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, niedopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują właścicielowi lub zarządcy poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Kontrole powinny być potwierdzone protokołami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, które będą stanowić załączniki do książki obiektu budowlanego (art. 64 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).

Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017r. dzień 2 maja 2017r. jest dniem wolnym od pracy, a dzień 13 maja 2017r. dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Jednakże, z uwagi na fakt, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu jest administracją zespoloną Powiatu i jego siedziba mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5 – tut. Urząd będzie czynny tak jak Starostwo Powiatowe w Kaliszu t.j. w dniu 2 maja 2017r.

Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu