Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z dnia 8.11.2017r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu przypomina, że zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zmianami) obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z dnia 8.11.2017r.

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r. dzień 14 sierpnia 2017r. jest dniem wolny od pracy, a dzień 9 września 2017r. dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

z dnia 3 lipca 2017r.

do właścicieli i zarządców placów zabaw

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu przypomina, iż zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.290 ze zmianami) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, niedopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu