Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017r. dzień 2 maja 2017r. jest dniem wolnym od pracy, a dzień 13 maja 2017r. dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Jednakże, z uwagi na fakt, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu jest administracją zespoloną Powiatu i jego siedziba mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5 – tut. Urząd będzie czynny tak jak Starostwo Powiatowe w Kaliszu t.j. w dniu 2 maja 2017r.

Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

z dnia 31 października 2016r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu przypomina, że zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami  ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora PINB w Kaliszu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora