Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r. dzień 14 sierpnia 2017r. jest dniem wolny od pracy, a dzień 9 września 2017r. dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

z dnia 3 lipca 2017r.

do właścicieli i zarządców placów zabaw

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu przypomina, iż zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.290 ze zmianami) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, niedopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r. dzień 16 czerwca 2017r. jest dniem wolnym od pracy, a dzień 24 czerwca 2017r. dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Jednakże, z uwagi na fakt, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  w Kaliszu jest administracją zespoloną Powiatu i jego siedziba mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5 – tut. urząd będzie czynny, tak jak Starostwo Powiatowe w Kaliszu t.j. w dniu 16 czerwca 2017r.